WPML_Sele

Identificarse con RIDO
Erabiltzaile
Pasahitz
Nola elkargokide egin

Bizkaiko dentisten elkargoko kide izateko beharrezko dokumentazioa

Alta eskatzeko, aurrez aurre egin beharko da elkargoaren egoitzan, horretarako behar diren inprimakiak bete beharko dira, eta eskatutako dokumentazio guztia aurkeztu beharko da (jatorrizkoak eta kopia konpultsatuak).

Elkargoko kide egiteko prozesua pertsonala da, eta Elkargoaren egoitzan egin beharko da, Aldan. Rekalde, 72 behea, 09: 00etatik 14: 00etara eta 16: 00etatik 18: 00etara urte osoan, udako hilabeteetan izan ezik, horietan ordutegia 08: 00etatik 14: 00etara baita. Abuztua ikastetxea itxita dago.

Elkargoko kide egiteko prozesua ez da berehalakoa. Dokumentazioa Elkargoan jasotzen denetik 15 eta 20 egun bitartean irauten du, Gobernu Batzarretik igaro behar baitu.

Europar Batasuneko titulua duten europarrak

1. Espainiako edo beste estatu kide bateko NANaren jatorrizkoa eta kopia.
2. Titulu ofizialaren jatorrizkoa eta kopia, edo titulua emateko eskatu izanaren ziurtagiria.
3. Karneta motako hiru argazki.
4. Helbideak eta telefonoak.
5. Banku-helbideratzea.
6. Zigor-arloko ziurtagiria eta sexu-delituen ziurtagiri negatiboa. (http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio)

Ondoren, elkargo-buletina eta beste inprimaki batzuk bete beharko ditu.

Beste eskualde batzuetako lekualdaketak

Elkargoaren baja eragin izanaren ziurtagiria, betebehar sozioprofesionalak behar bezala bete izanaren ziurtagiria, ezarri eta birgaitu ez diren zehapenak adierazita, elkargoaren kuotak ordainduta eta egon daitezkeen karga ekonomikoak kenduta.

Europar Batasunetik kanpoko titulua duten europarrak

1. Espainiako edo beste estatu kide bateko NANaren jatorrizkoa eta kopia.
2. Karneta motako hiru argazki.
3. Helbideak eta telefonoak.
4. Banku-helbideratzea.
5. Titulua homologatzeko edo baliozkotzeko egiaztagiria, Espainiako Estatuko Hezkuntza Ministerioak emana.
6. Zigorren ziurtagiria eta sexu-delituen ziurtagiri negatiboa. (http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio)

Ondoren, elkargo-buletina eta beste inprimaki batzuk bete beharko ditu. Jatorrizko titulua eta fotokopia.

Atzerriko nazionalitatea duten herritarrak

1. Pasaportearen kopia kautotua edo kautotua notarioaren aurrean (NANaren ordezkoa)
2. Lan eta Egoitza Baimenaren kopia kautotua edo kautotua, notarioaren aurrean
3. Jatorrizko titulua eta fotokopia. Titulua homologatzeko edo baliozkotzeko egiaztagiria, Espainiako Estatuko Hezkuntza Ministerioak emana.
4. Karneta motako hiru argazki.
5. Helbideak eta telefonoak.
6. Banku-helbideratzea.
7. Zigorren ziurtagiria eta sexu-delituen ziurtagiria. (http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio)

Ondoren, elkargo-buletina eta beste inprimaki batzuk bete beharko ditu.

Colegio Oficial de Dentistas de Bizkaia

Alameda de Recalde, 72 Bajo
48012 Bilbao, Bizkaia
Télf: 94 424 29 80
info@codbi.eus
Partekatu