WPML_Sele

Identificarse con RIDO
Erabiltzaile
Pasahitz
Medikamentu medikoen, odontologoen eta podologoen zuzeneko salmenta

Farmazietarako jarraibideak. Dokumentu osoa deskargatzea.

Ospitaleetan, sendagaiak eskuratzeko, zaintzeko eta kontserbatzeko, dagozkion farmazia-zerbitzuak erabiltzen dira, edo, hala badagokio, sendagaien ospitale-gordailuak, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak baimenduta.

Ospitaleratzerik gabeko osasun-zentroei dagokienez (ospitalekoak ez direnak), medikuak, odontologoak eta podologoak dira medikuaren preskripzioa behar duten sendagaiak zuzenean eros ditzaketen osasun-profesional bakarrak. Gainera, beren jarduera profesionalean aritzeko behar dituzten sendagaiak bakarrik eros ditzakete (782/2013 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarria). Albaitariek lanbidean jarduteko sendagaiak erostea beren araudiak arautzen du (109/1995 Errege Dekretua), eta ez da aplikatuko dokumentu honetan adierazitakoa.

Sendagai horiek eskuratzeko, medikuak, odontologoak edo podologoak farmazia-bulegoei eskatu behar dizkie. “N01BB talde terapeutikoko sendagaiak badira soilik, hortz-anestesian adierazita dauden anestesiko lokalak”, medikuak, odontologoak edo podologoak laborategien edo banaketa-erakundeen bidez eros ditzake (AEMPSen ebazpena, 2015eko martxoaren 2koa).

Duela gutxi, AEMPSek eta Eusko Jaurlaritzako Farmazia Zuzendaritzak farmazia-bulegoek profesional horiei medikamentuak zuzenean saltzeko (hornitzeko) jarraibideak zehaztu dituzte. Jarraibide horiek Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak egindako gida batean jasota daude: “Farmazia-bulegoetarako jarraibideak, osasun-arloko profesionalei gizakientzako sendagaiak zuzenean saltzeari buruzkoak. Euskal Autonomia Erkidegoan aplikatzeko gida “, www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamentu-salud webgunean eskuragarri (” farmazia > Laguntzak, Izapideak eta Komunikazioak > Komunikazioak > Farmazia-bulegoaren eta osasun-zentroaren arteko komunikazioa sendagaiak hornitzeko “) edo zuzenean, esteka honetan sakatuta (” oinarrizko informazioa > Deskribapena “atala, pantailaren ezkerraldean).

Hona hemen gidaren alderdi garrantzitsuenak:

1. Farmazia-bulegoaren eta osasun-zentroaren arteko hornidura-akordioa

Gizakientzako sendagaiak hornitu ahal izateko, farmazia-bulegoaren eta osasun-zentroaren arteko hornidura-akordioa egin beharko da aldez aurretik. Gidaren II. eranskinean akordio horren eredu bat eskaintzen da, farmaziak eta osasun-zentroak sinatu beharrekoa.
Osasun-zentroa Euskadin badago, farmazia hornitzaileak Euskadin egon behar du. Osasun-zentroak Euskadiko edozein farmazia hauta dezake hornitzeko.
Osasun-zentroa farmazia-bulego batez bakarrik hornitu ahal izango da (harekin akordioa sinatzeko). Osasun-zentroak farmazia-bulegoa aldatzea erabakitzen badu, lehenengo farmaziari jakinaraziko dio (Gidaren II. eranskineko “akordioa amaitzeko” eredua), eta beste bat ezarriko du berak aukeratutako farmazia-bulegoarekin. Horrela, hainbat farmaziatan antzeko sendagaiak erostea saihestu nahi da, eta horrek zaildu egingo luke araudiak ezartzen duen horniduraren kontrola.
Farmazia-bulego batek hainbat osasun-zentro hornitu ditzake.
Hornidura-akordioa sinatu ahal izateko, osasun-zentroak honako dokumentazio hau eman beharko dio farmaziari:
A. Osasun-zentroaren indarreko funtzionamendua baimentzeko ebazpena, Osasun Sailak emana.
B. Behar dituen sendagaien zerrenda eta gutxi gorabeherako kopurua, eta sendagai horien beharraren justifikazioa (Gidaren II. eranskinean eskuragarri dagoen eredua). Gerora hasieran aurreikusi gabeko beste medikamentu batzuk beharko balira, eskaeraren aginduan edo horretarako aparteko dokumentuan justifikatu beharko litzateke horien beharra.

 1. Hornidura-akordioa Eusko Jaurlaritzako Farmazia Zuzendaritzari jakinaraztea

  Farmazia-bulegoak hornidura-akordioaren berri eman behar dio Eusko Jaurlaritzako Farmazia Zuzendaritzari. Komunikazio hori telematikoki baino ezin da egin, Osasun Sailaren www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/saila-osasuna webgunearen bidez (“farmazia > Laguntzak, Izapideak eta Komunikazioak > Komunikazioak > Sendagaiak hornitzeko farmazia-bulegoaren eta osasun-zentroaren arteko komunikazioa > Izapidetzea > Administrazioari jakinaraztea”) edo zuzenean esteka honetan sakatuta (“izapidetzea > Administrazioari jakinaraztea” atala, pantailaren ezkerraldean).

  Komunikazioa egiteko, ziurtagiri elektroniko bat eduki behar da (NAN elektronikoa, IZENPEren txartela, etab.), sistemak sinadura elektronikoa eskatuko baitu.

  Urrats horretan, webguneak eskatzen dituen datuak betetzeaz gain, farmaziak eta osasun-zentroak sinatutako hornidura-akordioa erantsi behar du farmaziak (eskaneatuta).

  Webguneak hornidura egingo zaion osasun-zentroari buruz eskatzen dituen datuak Osasun Sailak zentro hori baimentzeko emandako ebazpenean daude jasota.

  Komunikazioa edozein ordenagailutatik egin daiteke (ez da beharrezkoa farmazian egotea). Farmaziako ordenagailu batetik egiten bada, honako jarraibide hauek jarraitu behar dira, errezeta elektronikoaren ziurtagiriekin gorabeherarik ez izateko:

  Edo Osasun Sailaren webgunera sartzea farmaziako zerbitzaria ez den postu batetik (ordenagailua)

  Farmazialari titularraren txartela Osasun Sailaren webgunera sartzeko lanpostura konektatzea. Postu horretan txartel hori baino ez da konektatuta egon behar.
  Errorea ematen badu nabigatzaile batekin, beste batekin probatu, batzuetan nabigatzailearen konfigurazioak txartela ezagutzea eragotz baitezake.
  Osasun-zentroak farmaziaz aldatzea erabakitzen badu, farmaziari jakinarazi beharko dio, “Akordioa amaitzea” inprimakia betez (Gidaren II. eranskinean dago eskuragarri). Farmaziak “akordioaren amaiera” horren berri emango dio Farmazia Zuzendaritzari lehen adierazitako webgunearen bidez, eta, gainera, eskaneatutako dokumentu hori erantsiko dio.

  Sendagaiak osasun-zentroari ematea

  Osasun-zentroa bere lanbide-jarduera egiteko behar dituen sendagai guztiez hornitu daiteke, baimendutako zentro motaren, laguntza-eskaintzaren eta hilabete baterako dituen premien aurreikuspenaren arabera. Beraz, ontzi klinikoak (zatikatu gabe) eta ospitale-erabilerako sendagaiak eska ditzakete, baldin eta aurrez adierazitakoarekin bat badator (zentro mota, laguntza-eskaintza eta hilabeteko gehieneko kopurua).

  Osasun-zentroak eskaera-agindu bat egingo du, honako datu hauekin (eredua Gidaren III. eranskinean dago eskuragarri):

  Antolaketa- eta laguntza-arduradunaren identifikazio pertsonala eta profesionala (izena, NAN, titulazioa eta elkargokide-zenbakia)
  Osasun-zentroaren identifikazioa (izena, zentro mota, IFK, erregistro-zenbakia, helbidea, harremanetarako datuak)
  Sendagaien zerrenda eta eskatutako kopurua
  Eguna eta antolaketa- eta laguntza-arduradunaren sinadura
  Farmaziak ebaluatuko du barne hartutako sendagaiak beharrezkoak direla osasun-arloko profesionalaren jarduera gauzatzeko, eta horien kopurua egokia dela aplikagarri den aldian garatutako jarduerarako (gehienez, hilabete bat).

  Farmaziak osasun-zentroari entregaren egiaztagiria emango dio. Bertan, honako datu hauek jasoko dira (eredua Gidaren III. eranskinean dago eskuragarri):

  Antolaketa- eta laguntza-arduradunaren identifikazio pertsonala eta profesionala
  O osasun-zentro eskatzailearen identifikazioa
  O sendagaiaren datuak, emandako kopurua eta lotea barne
  O farmaziaren datuak, data eta sinadura

Farmaziak osasun-zentroari jakinaraziko dio

 

 

Hornidura-akordioa Akordioaren indarraldia (eta, gutxienez, hitzarmena amaitu eta 2 urtera)
Hornidura-beharraren justifikazioak Akordioaren indarraldia (eta, gutxienez, hitzarmena amaitu eta 2 urtera)
Hornitzen dituen zentroen indarreko baimen-ebazpenak Akordioaren indarraldia (eta, gutxienez, hitzarmena amaitu eta 2 urtera)
Eskaera-agindua 2 urte
Estupefazienteen errezeta ofiziala (Hala badagokio) 5 urte
Sendagaiak entregatu izanaren egiaztagiria 2 urte
Sendagai motaren arabera egokitzat jotzen den bestelako dokumentazioa 2 urte
Hornidura-akordioa amaitzea 2 urte
   
   

 

Laburpena:

1. Farmaziek sendagaiak eman ahal izan diezazkieten medikuei, odontologoei edo podologoei lanbidean jardun dezaten, aldez aurretik akordio bat sinatu behar da farmaziaren eta lan egiten duten osasun-zentroaren artean. Gainera, osasun-zentroak

“Hornidura-beharraren justifikazioa” dokumentua betetzea eta farmaziari ematea.

2. Farmaziak erabaki horren berri eman behar dio Eusko Jaurlaritzako Farmazia Zuzendaritzari, Osasun Sailaren webgunearen bidez (beharrezkoa da farmaziaren titularrak ziurtagiri elektronikoa izatea: NAN elektronikoa, IZENPE txartela, etab.). Hala badagokio, hornidura-akordioaren amaiera ere jakinarazi beharko du.

3. Osasun-zentroak farmaziaz aldatzea erabakitzen badu, farmaziari jakinarazi behar dio (“akordioaren amaiera” dokumentua). Farmaziak “akordioaren amaiera” horren berri emango dio Farmazia Zuzendaritzari, Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren webgunearen bidez.

4. Osasun-zentroak sendagaiak eskatuko dizkio farmaziari, eskaera-agindu baten bidez.

5. Farmaziak, hornitutako sendagaiekin batera, sendagaiak entregatu izanaren egiaztagiria emango dio osasun-zentroari.

6. Eskakizun komun horiez gain, a motako Toxina Botulinikoa estetikarekin edo estupefazienteekin emanez gero, jarraibide gehigarri batzuk daude.

7. Sailak Gida bat egin du, errekerimenduak eta prozedura osoa azaltzeko. Gainera, gidaliburu horrek dokumentazio guztiaren ereduak ere baditu (“hornidura-akordioa”, “Hornidura-beharraren egiaztagiria”, “Hornidura-akordioaren amaiera”, “Eskaera-agindua”, “Entrega-egiaztagiria”, etab.). Sailak FAQen dokumentu bat ere prestatu du ohiko galderekin. Gida eta FAQak Eusko Jaurlaritzaren Osasun Sailaren webgunean daude eskuragarri, esteka honetan (“oinarrizko informazioa > Deskribapena” atala, pantailaren ezkerraldean).

8. Webgune horretan bertan egin behar du farmaziak hornidura-akordioaren jakinarazpen telematikoa (edo, hala badagokio, akordio horren amaierarena). Zuzeneko sarbidea esteka honetan (“izapidetzea > Administrazioari jakinaraztea” atala, pantailaren ezkerraldean).

 

Ikastetxeko ekitaldiak

June 2024

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
 • CURSO RECORDATORIO: Soporte Vital Básico y Desfribilador Externo Semiautomatico.
6
7
8
9
10
 • Tratamiento estético de la zona peribucal con ácido hialurónico
11
12
13
14
 • SEDACION CONSCIENTE
 • RESTAURACIONES PARCIALES DE LA A a la Z
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Colegio Oficial de Dentistas de Bizkaia

Alameda de Recalde, 72 Bajo
48012 Bilbao, Bizkaia
Télf: 94 424 29 80
info@codbi.eus
Partekatu