WPML_Sele

Identificarse con RIDO
Erabiltzaile
Pasahitz
Lege oharra – Baldintzak

Lege-oharra eta pribatutasun-politika
Titularraren identitatea

Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legean xedatutakoa betez, jakinarazten dizugu info@codbi.eus helbidea (aurrerantzean, web gunea) Bizkaiko odontologoen eta ESTOMATOLOGOEN Elkargo Ofizialak (aurrerantzean, titularra, erakundea edo elkargoa) erregistratutako domeinua dela, IFK zenbakia: Q48666006B, helbidea: Bilbo kalea, 942.-246006B, Bilbo kalea, helbidea:

Orrialde hau informatiboa da, eta erabilera pertsonalekoa, eta helburua da jendeari oro har eskainitako zerbitzuen berri ematea. Webgunera sartzea, printzipioz, doakoa da, hargatik eragotzi gabe webgunearen bidez produktuak edo zerbitzuak kontratatzeak kontraprestazio ekonomiko bat izatea.

Era berean, jakinarazten dizugu Datuak Babesteko Ordezkari bat dugula, Elkargoan datuak babesteko araudia betetzen dela zaintzeko. Hona hemen gure DPO/DPDko harremanetarako datuak:

Previsión sanitaria, servicios y Consultoría, S.L.U.
Genova kalea, 26
28004 Madril
Telefonoa: 914311244
Emaila: protecciondedatos@grupopsn.es

Bizkaiko odontologo eta ESTOMATOLOGOEN Elkargo ofizialak Interneteko erabiltzaileen eskura jartzen duen URL info@codbi.eus orrialdearen erabilera baimendua arautzen dute baldintza hauek. Baldintza orokor horiek arautzen dute Elkargoak doan jartzen duen webgunearen sarbidea eta erabilera, hargatik eragotzi gabe eduki jakin batzuetarako harpidetza-baldintza bereziak, baldintza espezifikoen arabera arautuko direnak.

Webguneko edukia partzialki bistaratu, inprimatu eta deskargatzeko baimena emango da, baldin eta baldintza hauek betetzen badira:

Webgunearen helburuekin bateragarria izatea.
Erabilera pertsonalerako eta pribaturako informazioa lortzeko asmo hutsarekin egitea. Berariaz debekatzen da horiek merkataritza-helburuetarako erabiltzea, edo banatzeko, jendaurrean jakinarazteko, eraldatzeko edo deskonpilatzeko erabiltzea.

Webgunea behar bezala erabiltzeko betebeharra

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgunea behar bezala erabiltzeko eta ez erabiltzeko legez kanpoko jardueretan edo fede onaren eta ordenamendu juridikoaren kontrakoetan (adierazgarria baino ez da, eta ez da zehatza); arduradunaren, hornitzaileen edo hirugarren pertsonen sistema fisiko eta logikoetan kalteak eragiteko; sarean birus informatikoak edo beste edozein sistema fisiko edo logiko sartzeko edo zabaltzeko, baldin eta arestian aipatutako pertsonei edo pertsonei kalte egin diezaieketen eskubideak edo haien intimitatea eragin badezakete.

Ildo horretan, eta indarrean dagoen legeria betez, berehala kenduko dira erabiltzaile anonimo batek utzitako iruzkinak, hau da, webgunearen titularrak agindu judizialik lortu gabe edo beste bide legitimo baten bidez identifikatu ezin dituenak (adibidez, helbide faltsuak edo ez-operatiboak ematen direnean, erreklamaziorik izanez gero behar bezala identifikatzeko kontaktua eragozten dutenak). Era berean, irain iraingarri eta iraingarri oro kenduko da.

 

 

Bermeak eta erantzukizuna baztertzea

Legezko oharrean eta webgunearen gainerako arau-esparruan berariaz deskribatutako kasuetan izan ezik, Elkargoak ez du bere gain hartuko webgune honetako edukiek izan ditzaketen akatsen edo ez-egiteen ondorioz sor daitezkeen era guztietako kalte-galeren erantzukizuna.

Web edukia eta estekak

Baliteke webgune honetan jasotako informazioa zuzena ez izatea; horregatik, Elkargoak ez du bere gain hartuko informazio horren zehaztasunak, osotasunak edo egiazkotasunak zuzenean edo zeharka eragin dezakeen edozein kalte edo galeraren erantzukizuna, ez eta hirugarrenek webgune honen edukia erabiltzearena ere, ezta informazio horretara sartzean egon daitezkeen akatsena ere. Era berean, Elkargoak eskubidea izango du webgunearen irisgarritasuna aldi baterako eteteko, beharrezkoa denean, aldez aurretik abisatu beharrik gabe.

Webgune honek estekak (linkak) izan ditzake kanpoko orrietarako (hirugarrenek kudeatutako webguneak), eta Elkargoak ez du horien gaineko inolako kontrolik egiten. Elkargoa ez da orrialde horietako edukien erantzule (erabiltzailearen erantzukizuna da kontsultatutako orrialdeak erabiltzeko baldintzak eta terminoak betetzea), ez eta gune horien egoera, erabilera okerra eta legearen aurkako jarduerak ere, erabiltzaileek helburu jakin gisa egiten duten morala edo ordena publikoa, web-orri horietan helburu edo helburu jakin bat betetzen badute.

Era berean, web orri batetik edozein hiperesteka ezarri ahal izateko, webgunearen orri nagusira jo beharko da, eta debekatuta egongo da Elkargoaren webgunean dauden zerbitzu guztiak edo batzuk erreproduzitzea.

Elkargoak ez du bermatzen webgunearen erabilgarritasuna, jarraitutasuna eta funtzionamenduaren hutsezintasuna, eta, ondorioz, alde batera uzten du, indarrean dagoen legeriak baimentzen duen neurri handienean, webgunearen eta bertan gaitutako zerbitzuen funtzionamenduaren erabilgarritasunik edo jarraitutasunik ezaren ondorioz sor daitezkeen era guztietako kalte-galerengatiko edozein erantzukizun, bai eta web-orrietarako sarbidean izandako akatsengatik edo, hala badagokio, zerbitzu horiek ematen direneko akatsengatik ere.

Elkargoak bere edukiak kudeatuko ditu, eta, beraz, webgune korporatiboan egindako edozein iruzkin edo galdera fiskalizatu egingo da, eta ez da argitaratuko baldin eta elkargo titularrak moralaren, ohorearen, intimitatearen edo ordena publikoaren aurkakotzat jotzen badu, edo arlo penalean, zibilean edo lotutako legedian indarrean dagoen legeria urra badezake. Elkargoak berariaz baztertzen du erabiltzaileek isuritako edukietatik eratorritako edozein erantzukizun, hargatik eragotzi gabe erabiltzaileek legez kanpoko edozein jarduera hautemateko eta haiei buruzko erreklamazioak artatzeko neurri egokiak hartzea, eta espresuki gordetzen du edozein unetan eta aldez aurretik aldi baterako edo behin betiko jakinarazi gabe, legez kanpokotzat, debekatutzat edo, besterik gabe, desegokitzat jo daitezkeen edukiak dituen edozein erabiltzaileri eskainitako partaidetza-zerbitzua eteteko aukera.

 

 

Komunikazioak eta jakinarazpenak

Egindako komunikazio eta jakinarazpen guztiak konfidentzialtzat joko dira ondorio guztietarako, Erabiltzaileak emandako helbide elektronikora mezu bat bidaliz egiten direnean. Erabiltzaileak arduradunak dituen datu pertsonaletan eta helbide elektronikoan gertatzen diren aldaketen berri eman beharko dio erakundeari, egokitzat jotzen dituen gertaeren berri emateko. Erabiltzaileak berariaz onartzen du datu horiek berak eman dituela eta guztiz egiazkoak direla.

Jabetza intelektuala eta industriala

Elkargoa webgune honen edukiaren gaineko jabetza intelektualaren eskubideen titularra da. Jabetza intelektualari eta industrialari buruzko araudiak babesten ditu webgune honetako eduki guztiak, barnean hartuta, izaera mugatzailerik gabe, testuak, grafikoak, irudiak, webgunearen egitura, diseinua eta iturburu-kodea, bai eta bertan sartzen diren logotipoak eta markak ere. Debekatuta dago webguneko edukiak aldatzea, kopiatzea, erreproduzitzea, deskargatzea, transmititzea, aldatzea, banatzea, publikoki komunikatzea eta eraldatzea, eta, oro har, elementu horiek ustiatzeko beste edozein modu egitea, edozein prozedura erabilita, titularren idatzizko baimenik gabe. Hirugarrenek jabetza intelektualaren eskubideak edo webgune honen edukiaren gaineko beste edozein eskubide, Elkargoaren titulartasunekoa, kaltetzen badituzte, legez ezarritako erantzukizunak izango dituzte.

Elkargoa ez da izango erabiltzaileek edukiak erabiltzearen ondorioz sor daitezkeen kalte-galeren erantzulea, ez eta indarrean dagoen edozein lege-xedapen urratzearen ondorioz sor daitezkeen kalteen erantzulea ere.

Hirugarrenen produktuei eta zerbitzuei buruzko hitzorduei dagokienez, Elkargoak jabetza industrialeko eta intelektualeko eskubideak aitortzen dizkie titularrei, eta ez du esan nahi haien gaineko eskubide edo erantzukizunik dagoenik, ez eta babesik edo babesletzarik ere, berariaz adierazten ez bada.

 

 

Datu pertsonalen babesa

Bizkaiko odontologoen eta ESTOMATOLOGOEN Elkargo Ofizialak datu pertsonalen babesari buruzko araudia betetzen du, zehazki, abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzkoa (DBDGLO), abenduaren 21eko 1720/2007 Errege Dekretua, Babesari buruzko Lege Organikoa (Datu Pertsonalen Arautegia) garatzeko Erregelamendua onartzen duena (6EB).

Horretarako, Elkargoak eduki hau garatu du, eta bertan jakinarazten zaio erabiltzaileari zer helburu duen eta zer tratamendu egiten dituen atariaren bidez ematen diren datu pertsonalekin, bai eta zer eskubide dituen datuetan sartzeko, datuak zuzentzeko, datuak ezabatzeko, erabilera mugatzeko eta eramangarritasuna (hala badagokio) izateko.

Xedea, hartzaileak eta eskubideen erabilera: datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa (DGEDLO) eta datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoen babesari buruzko 2016/679 Erregelamendua (EB) betez, jakinarazten dizugu webgune honen bidez emandako datu pertsonalak webgune honetara bidaliko direla, edo webgune honetara bidaliko direla. Inprimaki bakoitzeko nahitaezko datuak halakotzat identifikatzen dira, eta, ondorioz, ez da informazio hori ematen edo ez da datu zuzenik ematen elkargokideak eskatzen dituen zerbitzuak edo edukiak eman diezazkion. Jarraian, erakundeak egiten dituen tratamenduak eta helburu zehatzak azalduko ditugu:

 

Elkargokideak: tratamenduaren helburua da elkargoaren xedeetarako beharrezkoak diren datuen kudeaketa administratiboa egitea. Datu horiek elkargo profesionalei buruzko Estatuko eta autonomia-erkidegoko legeetan deskribatuta daude, eta, bereziki, korporazioaren estatutuetan, besteak beste, jarduera profesionala eta zehatzeko ahala antolatzea bere eskumen-eremuan.

Prestakuntza/ekitaldiak: tratamenduaren helburua da prestakuntza-jardueraren eta ekitaldien (hitzaldiak, eztabaidak, etab.) antolaketa kudeatzea, elkargoak hirugarrenekin lankidetzan kudeatutako elkargokideei zuzenduta, bai eta zeregin hori betetzeko beharrezkoak diren administrazio-zereginak kudeatzea ere.

Hornitzaileak/laguntzaileak: tratamenduaren helburua da hornitzaileekiko administrazio-kudeaketarako beharrezkoak diren datuak kudeatzea, bai eta erakundean lan egiten duten kanpoko profesionalak kudeatzea ere. Informazioaren tratamenduaren oinarri juridikoa da erakundeak eta hornitzaileek kontratua sinatzea zerbitzuak emateko edo ondasunak eskuratzeko.

Web-erabiltzaileak: tratamenduaren helburua da web-orrian ezarritako harremanetarako formularioaren bidez jasotako komunikazioak kudeatzea, blogeko harpidedunen kudeaketa eta sare sozialak. Eta tratamenduaren oinarri juridikoa erabiltzaileek webgunea erabiltzeko pribatutasun-politika eta baldintzak onartzea da.

Kexen eta zehapenen errekurtsoak: tratamenduaren helburua da elkargokide diren eta egiaztatuta dauden profesionalen jarduketen aurrean aurkeztutako kexak eta/edo salaketak erregistratzea, kexak eta salaketak izapidetu eta ebaztea kontrolatzea. justizia, administrazio-prozedura, zehatzeko ahala baliatzea eta beste batzuk amaitzea. Tratamenduaren oinarri juridikoa interesdunak emandako baimena da.

Sozietate profesionalak: tratamenduaren helburua da sozietate profesionalak sozietate profesionalen erregistroan erregistratzea eta iragartzea, 1. 8 2 artikuluan eta 2/2007 Legearen azken 7 2 artikuluarekin lotuta, honako helburu hauekin: kudeaketa eta kontrol sanitarioa, helburu historikoak, estatistikoak edo zientifikoak eta dagokion administrazio-prozedura. Informazioaren tratamenduaren oinarri juridikoa legezko betebehar bat betetzea da.

 

 

Herritarrentzako zerbitzuak: tratamenduaren helburua da informazioa kudeatzeko behar diren datu pertsonalak kudeatzea eta abenduaren 22ko 25/2009 Legean jasotako betebeharrak betetzea. Lege horren bidez, zenbait lege aldatzen dira zerbitzu-jardueretara oztoporik gabe iristeari eta zerbitzuetan oztoporik gabe jarduteari buruzko legera egokitzeko, bai eta beste zerbitzu batzuk emateko ere.

Erabiltzaileak berariaz eta zalantzarik gabe onartzen du bere datuak webgunearen titularraren bbdd-etan sartzea, formularioetan bertan deskribatutako helburuekin. Webguneak emandako edozein inprimaki bete eta bidaltzean, erabiltzaileak zalantzarik gabeko baimena ematen du bere datuak gure datu-baseetan gordetzeko, adierazitako helburuekin.

Enplegatuak eta/edo hautagaiak: tratamenduaren helburua da hautaketa-prozesuetan hautagaien datuak kudeatzeko beharrezkoak diren datu pertsonalak kudeatzea.

Kontserbazio-epea: emandako datu pertsonalak zure kontsulta, iradokizuna, kexa edo erreklamazioa kudeatzeko behar den epean gordeko dira, bai eta eskatutako zerbitzua emateko edo zure eta Elkargoaren artean ezarritako kontratu-harremana garatzeko behar den epean ere. Hori amaitutakoan, legezko betebeharrak betetzeko dagokion epean gordeko dira, edo epaile edo auzitegi batek hala eska dezakeen epean. Aldizkari elektronikoetarako harpidetzei dagokienez, datuak tratatuko dira zuk baimena ezeztatzen edo tratamenduaren aurka egiten ez duzun bitartean.

Curriculuma bidaltzeari dagokionez, bi urtez tratatuko da, salbu eta zuk baimena ezeztatzen baduzu edo tratamenduaren aurka egiten baduzu.

Datu pertsonalen tratamenduaren legitimazioa: datuak tratatzeko legitimazioa zure eta Elkargoaren artean sinatutako kontratu batean oinarritzen da, eskatutako zerbitzua edo informazioa emateko, bai eta webgunean gaitutako formularioak betez emandako baimenean ere.

 

 

Hartzaileak: Harremanetarako formularioen bidez edo posta elektronikoaren, postaren edo telefonoaren bidez jasotako datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei lagako edo jakinaraziko, adierazitako helburuak garatzeko, kontrolatzeko eta betetzeko beharrezkoak diren kasuetan izan ezik, Legeak aurreikusitako kasuetan eta erabiltzaileari berariaz jakinarazten zaizkion kasu espezifikoetan.

Erabiltzaileak datuak deskribatutako helburuekin tratatzeko baimena ematen du. Era berean, jakinarazten dizugu atzitzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, erabilera mugatzeko edo eramangarritasuna (hala badagokio) mugatzeko eskubideak baliatu ahal izango dituzula, aurreko paragrafoan aipatutako araudian aurreikusitakoaren arabera, Bizkaiko odontologoen eta ESTOMATOLOGOEN elkargo ofizialari idatziz jakinarazita, aurrez aipatutako helbidean, Elkargoan in situ ezarritako inprimakien bidez, edo posta elektronikoz (info@codbi.eus helbidean) edo haren erabiltzaile gisa identifikatuta (NAN gunean). Era berean, datu pertsonalak babesteko eskubidea urratutzat jotzen baduzu, erreklamazioa jarri ahal izango duzu Datuak Babesteko Espainiako Agentzian (www.agpd.es).

Elkargoak ez ditu saltzen, alokatzen edo hirugarren pertsonen esku jartzen erabiltzaileek emandako datu pertsonalak, horretarako aukera ematen duen legezko xedapenik ezean, hala eskatzen duen zerbitzurik eman ezean edo datu horien titularraren baimenik izan ezean. Erabiltzaileak bermatzen du emandako datu pertsonalak egiazkoak direla, eta datu horietan edozein aldaketa jakinarazteaz arduratzen da. Erabiltzailea izango da atariaren arduradunari edo beste edozein hirugarreni datu faltsuak, zehaztugabeak, osatugabeak edo eguneratugabeak dituzten formularioak betetzeagatik zuzenean edo zeharka eragin diezaiokeen edozein kalte edo galeraren erantzule bakarra. Erabiltzaileak emandako datuak ez zaizkio hirugarren bati jakinaraziko, legeak aurreikusitako kasuetan izan ezik, edo tratamendua harreman juridiko baten onarpen aske eta legitimoaren ondorio denean, baldin eta harreman juridiko horren garapenak nahitaez badakar tratamendu hori hirugarrenen fitxategiekin konektatzea.

Erabiltzaileak berariaz onartzen du web orrian nabigatzean jasotako datuak edo titularraren datu-basean edozein formulario eta/edo blog betez emandakoak sartzea. Datuak biltzeko prozesuan, eta datu horiek eskatzen diren web orriko leku bakoitzean, erabiltzaileari informazioa emango zaio, hiperesteka baten bidez edo formularioan bertan, datu horiek jasotzea nahitaezkoa den ala ez. Elkargoak konpromisoa hartzen du haien konfidentzialtasuna errespetatzeko eta aldez aurretik jakinarazi zaion helburuaren arabera erabiltzeko, bai eta horiek gordetzeko betebeharra betetzeko eta baimenik gabe aldatzea, galtzea, tratatzea edo eskuratzea saihesteko behar diren neurri guztiak egokitzeko ere.

 

 

Segurtasuna

Elkargoak, atariaren titularra den aldetik, beharrezko neurriak hartu ditu datu pertsonalak baimenik gabe aldatzea, galtzea, tratatzea edo eskuratzea saihesteko, uneoro kontuan hartuta teknologiaren egoera; hala ere, erabiltzaileak jakin behar du Interneteko segurtasun-neurriak ez direla gaindiezinak.

Atarian sartutako formularioak betetzeak esan nahi du erabiltzaileak berariazko baimena ematen duela bere datu pertsonalak atariaren arduradunaren datu-basean sartzeko. Inprimaki hau betetzen ez duten pertsona fisikoei buruzko datu pertsonalak sartu behar badira, elkargokideak horretarako beharrezko baimenak izango dituela bermatuko du. Zerbitzuak gauzatzean edo edukiak hornitzean, dagokion formularioa betetzen ez duten hirugarrenen datu pertsonalak ematen bazaizkio elkargoari, erabiltzaileak, sartu aurretik, aurreko paragrafoetan jasotako alderdien berri eman beharko die, eta, aldi berean, datu horiek emateko legitimoki gaituta dagoela bermatuko du, eta betebehar horiek ez betetzeaz arduratuko da.

Cookie-ak eta jarraipen-fitxategiak

Erabiltzaileak cookie-ak eta jarraipen-fitxategiak erabiltzea onartzen du. Horiek nabigazioari buruzko datuak erregistratzen dituzte, eta haien helburua egindako eragiketei buruzko informazioa web gunean biltzea da, datu horiek estatistika-ondorioetarako biltegiratuz. Lortutako informazioa erabat anonimoa da, eta ezin da inola ere erabiltzaile jakin batekin lotu, ezta identifikatu ere.

Elkargoa ez da arduratzen erabiltzaileak cookie-ak sortzea desaktibatzeak webgunearen funtzionamendu egokia eragozten duelako.

Elkargoak hirugarren zatiek emandako zerbitzuak erabiltzen ditu. Horren barruan sartzen da zerbitzu horiek ematen dituzten konpainietako batek edo batzuek, beren zeregina betetzeko, webgune honetan cookie-ak edo antzekoak sartzeko beharra izatea.

Informazio gehiago nahi baduzu, kontsultatu gure cookien politika.

 

 

Erabiltzailearen erantzukizunak eta konpromisoak

Erabiltzaileak adinez nagusia dela eta emandako informazioa zehatza eta egiazkoa dela bermatzen du, eta Elkargoari eskatutako informazioaren edozein aldaketaren berri emateko konpromisoa hartzen du, webgunean aipatzen den helbidera mezu bat bidaliz, webgunearen erabiltzaile gisa identifikatuz eta aldatutako datuak zehaztuz.

Elkargoak beretzat gordetzen du pribatutasun-politika hau aldatzeko ahalmena, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren lege-, jurisprudentzia- edo interpretazio-berrikuntzetara egokitzeko.

Erabiltzeko baldintzak aldatzea

Baldintza orokor hauek, eta ezar daitezkeen baldintza partikularrek, unean-unean duten idazketarekin, iraupen mugagabea dute, eta indarrean jarraituko dute atariak aktibo jarraitzen duen bitartean. Elkargoak, nolanahi ere, eskubide aldebakarra izango du haietara sartzeko baldintzak eta horien edukia aldatzeko.

Pribatutasun-politikaren edozein aldaketa Erabiltzaileari jakinaraziko zaio webgunearen orri-oinean dagoen “legezko oharra eta pribatutasun-politika” atalaren bidez, eta indarrean egongo da bertan benetan argitaratzen denetik.

Aplikatu beharreko legea eta jurisdikzioa

Lege-ohar hau eta erabilera-baldintzak Espainiako Legearen arabera arautzen eta interpretatzen dira, alderdi guzti-guztietan. Bizkaiko odontologoen eta ESTOMATOLOGOEN Elkargo ofiziala eta erabiltzailea, beste edozein foruri berariaz uko eginda, erabiltzailearen egoitzako epaitegi eta auzitegien mende jartzen dira, webgunera sartzeak edo hura erabiltzeak sor dezakeen edozein eztabaidarako. Erabiltzaileak egoitza Espainiatik kanpo badu, biek ere berariaz uko egiten diote beste edozein foruri, eta Bilbo, Bizkaia eta Espainiako epaitegien eta auzitegien mende jartzen dira, lege-ohar honen interpretazioari, aplikazioari eta betetzeari buruz sor daitekeen edozein eztabaida ebazteko, bai eta webgune honen edozein erabileratik erator daitezkeen erreklamazioak ebazteko ere.

Colegio Oficial de Dentistas de Bizkaia

Alameda de Recalde, 72 Bajo
48012 Bilbao, Bizkaia
Télf: 94 424 29 80
info@codbi.eus
Partekatu