WPML_Sele

Identificarse con RIDO
Erabiltzaile
Pasahitz
Hortz-protesien fakturazioak

  1.- Eerrehabilitazio-tratamendu babesgarriak zehaztea fakturetan 

Faktura odontologikoak xeheak (hau da, egindako prestazioen zehaztapenak) edo xehatu gabeak (konfidentzialtasuna babesteko) izan daitezke, baina kasu honetan, erreklamazio posibleetarako, xehetasuna eranskin batean azaldu behar da.

Prostituzio-prestazioen xehetasunetan (dela fakturetan, dela eranskinetan) “osasun-produktuaren” izena bakarrik ez adieraztea gomendatzen da, baizik eta “tratamendua”, “Errehabilitazioa” (edo zerbitzu klinikoaren izendapena) “elektronikoki” erabiltzea, eta, ondoren, aipatutako osasun-produktuaren izendapena (protesia edo ortodontzia-aparatologia).

 Esan behar da  ez da esan behar 
“Errehabilitazioa protesi osoen bidez”,
o “protesi oso bidezko tratamendua”,
o “protesi osoaren bidezko errehabilitazio-tratamendua”
“protesi osoa”
“Protesi erauzgarri bidezko errehabilitazioa”
o “protesi erauzgarri bidezko tratamendua”,
o “protesi erauzgarri bidezko errehabilitazio-tratamendua”
“protesi erauzgarri”
“Dentosoportako protesi finkoaren bidezko errehabilitazioa” 
“Zubi bidezko birgaitzea”
o errehabilitazio-tratamendua dentosoportako protesi finkoaren bidez”, o zubi bidezko birgaitze-tratamendua”,
“zubi”
“Protesi misto bidezko errehabilitazioa”
o “protesi misto bidezko tratamendua”,
o “protesi misto bidezko errehabilitazio-tratamendua”
“protesi mistoa”
“Ezarritako koroa bidezko birgaitzea”
o “ezarritako koroa bidezko tratamendua”,
o “Ezarritako koroa bidezko errehabilitazio-tratamendua”
“inplantearen gaineko koroa”
“Koroa dentosoportada bidezko zaharberritzea”
 “Koroa dentosoportada bidezko tratamendua”,
o “koroa dentosoportaren bidezko tratamendu zaharberritzailea”
“koroa”
“Tratamendu funtzionala deskarga-plaka bidez”
(Edo gailu desprogramatzaile neuromuskularra)
 “Desprogramazio-plakaren bidezko errehabilitazio neuromuskularra” (edo deskarga-plaka)
“deskarga-plaka”

 

Arrazoia da ez nahastea “hortz-protesi” terminoaren bi esanahiak:

  • Osasun-produktu” kontzeptua, hortz-protesikoei dagokiena,
  • Eta “zerbitzua”, “Prozedura terapeutikoa” edo “errehabilitazio-tratamendua”, dentistentzat soilik den funtzioa.

Horrela bi gauza saihesten dira:

  • Protesikoen elkargo batzuek dentista batzuen aurka jarritako salaketak, ustez protesiak legez kontra salatzeagatik, pazienteari protesien izena jarri diotelako fakturan (tratamendua edo errehabilitazioa egin beharrean), eta
  • Dentistaren lana produktu sanitarioaren fabrikazio hutsarekin identifikatzeko aukera, protesiko filodenturistek modu interesatuan “ustiatzen” duten moduan, dentistak euren eta pazienteen arteko bitartekari garestigarriak direla simulatzeko.

Nahasmenari eusten bazaio, gizartean “barneratu” daiteke dentistaren lan klinikoa LHko lan teknikoarekin identifika daitekeela.

2.- Dordainsari profesionalen banakapena eta laborategiko faktura 

Gogora dezagun, gainera, uztailaren 24ko 1/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 12. xedapen gehigarriarekin bat etorriz (1/2015 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 24koa, sendagaien eta osasun-produktuen bermeei eta erabilera arrazionalari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena), dentistaren fakturan banakatu behar dela laborategiaren fabrikazio-kostuari dagokion zenbatekoa. 

Horrela, fakturek honako bi mota hauetako edozeinen antzeko formatua izan beharko lukete:

“Errehabilitazio prostodizikoa” (edo protesikoa): ..………………………………………… ### €  ararterainoko kostua izan zuen protesiak (edo laborategiak) ### €): .

o

“Errehabilitazio prostodonikoko lan klinikoa” (edo protesikoa): ..……………… ### €      “Protesiaren kostua (edo laborategiarena)”: . …………………………………… ### €                                      Total de la Rehabilitación prostodóncia (o protésica):………..… ### €

Dentistaren irizpidearen arabera, tratamenduaren xehetasuna txikitu daiteke: zehaztu daiteke ea birgaitu zen #. #eta #. #hortzen arteko tartea, edo #. #a #. #hortzena, edo #, la koadranteena, etab. Funtsezkoa da lan klinikoa eta osasun-produktua bereiztea, edo, zenbateko komun batean sartzen badira, “Errehabilitazioa” edo “tratamendua” (gure fakturaren justifikazio-arrazoia) eta zeregin horretarako erabili den osasun-produktu hori (horren kostua zehaztu egin behar da, pazientea jakinaren gainean egon dadin) bereiztea.

————————–

1 Hamabigarren xedapen gehigarria. Sendagile batek neurrira egindako osasun-produktuak jartzea edo entregatzea. Sendagile batek, bere eskumen profesionalak baliatuz, neurrira egindako osasun-produktuak jartzea edo entregatzea ez da produktu horiek ematea, merkaturatzea, saltzea, banatzea, hornitzea edo merkaturatzea izango, 4.1 eta 111. artikuluen ondorioetarako. Nolanahi ere, medikuak bereizi egin beharko ditu ordainsariak eta fabrikazio-kostuak.  

Lege-manu hori ez betetzea, zehatzeko kausa izateaz gain, “Filodenturista” protesikoek argudiatuko dute pazienteak zuzenean artatzen saiatzeko, okultismo bat egiten dugulako aitzakiatzat, eta horrek prezioak fikzioz “puztea” ahalbidetzen digulako, pazienteen kaltetan.

Ikus ditzagun fakturazio-eredu egokiak:

“Errehabilitazio prostodizikoko lan klinikoa”: ..…………………………. ### €         “Protesi osoaren (edo laborategiaren) kostua”: . ………………………… ### €                                  Protesi osoko errehabilitazioa, guztira [sup/inf:]… ### €

 “Errehabilitazio prostodizikoko lan klinikoa”: ..…………………………. ### €        “Ezarritako protesi finkoaren kostua”: . ………………………………. ### €                                             Ezarritako errehabilitazio protesikoaren guztizkoa:… ### €

“Inplantatutako errehabilitazio prostodizikoko lan klinikoa”: ..…….. ### €            “Gehigarrien, barren eta hortzeriaren kostua”: . ………………… …… ### €                                                Ezarritako errehabilitazio protesikoa, guztira:… ### €

“Leheneratze koronarioko lan klinikoa”: ..………………………………… ### €         “Koroa metal-zeramikoaren kostua”: . ……………………………………… ### €                                       Koroaren bidez [hortza] zaharberritzea, guztira:…….…  ### €

“Errehabilitazio protesikoko lan klinikoa,                                                   puente dentosoportado de #.# a #.#”: ..………………………………………… ### €     “Coste del puente metalo-cerámico de # dientes (#.# a #.#)”: . ………………. ### €                            Total de la Rehabilitación dentosoportada fija de #.# a #.#:………..… ### €

Madril, 2015eko uztailaren 25a.

Espainiako odontologo eta Estomatologoen Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusiaren Batzorde Betearazlea

 

Ikastetxeko ekitaldiak

September 2021

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
  • TÉCNICA DE INYECCION DE COMPOSITES Y CEMENTACION
21
  • TECNICA DE INYECCIÓN COMPOSITES Y CEMENTACIÓN
22
23
24
  • ODONTOPEDIATRIA. Odontología mínimamente invasiva y biomimética: mayor eficacia en el tratamiento de la caries dental e hipomineralización molar incisvo.
25
26
27
28
29
30

Colegio Oficial de Dentistas de Bizkaia

Alameda de Recalde, 72 Bajos
48012 Bilbao, Bizkaia
Télf: 94 424 29 80
info@coeb.com
Partekatu